De 15de en tevens jubileum editie van het Whisky & Rum aan Zee festival GAAT DOOR! Heb je nog geen kaarten, bestel deze dan via deze https://www.zeewijck.nl/nl/reserveren-proeverijen-workshops-masterclasses-202/

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van 13 augustus betreft de corona maatregelen in Nederland laten we weten dat we nog GEEN aanleiding zien om dit festival uit te stellen tot volgend jaar. Met andere woorden het festival gaat gewoon door op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober, echter wel onder voorbehoud van de volgende persconferentie van 20 september a.s. We gaan er vanuit dat de landelijke maatregelen na 20 september voor evenementen dan (groten)deels opgeheven zijn.
Om toegang te verkrijgen tot ‘Whisky & Rum aan Zee 2021’ zullen we wel vragen om een vaccinatie-, negatief test-, of herstelbewijs in combinatie van een legitimatie bewijs. Kun je één van deze bewijzen niet overleggen en legitimeren dan moeten we helaas besluiten dat we je geen toegang kunnen verlenen om het festival te kunnen bezoeken.

We kijken ontzettend uit naar ons jubileum festival en gaan er een geweldig feestje voor alle rum en whisky liefhebbers van te maken.
————————————————————————-

LATEST NEWS ‘15TH WHISKY & RUM AAN ZEE FESTIVAL’

The 15th and also anniversary edition of the ‘Whisky & Rum aan Zee festival’ continues! We are very much looking forward to our anniversary festival and are going to make it a great party for all rum and whisky lovers. If you don’t have any cards yet, order them via https://www.zeewijck.nl/nl/reserveren-proeverijen-workshops-masterclasses-202/.
Following the last press conference of 13 August, the corona measures in the Netherlands are concerned, we let you know that we do NOT yet see any reason to postpone this festival until next year. In other words, the festival will continue on Friday the 8th and Saturday the 9th of October, however, subject to the next press conference of 20 September by the Dutch gouverment. We assume that the national measures after 20 September for events will then be (large) partially lifted. In order to gain access to ‘Whisky & Rum aan Zee 2021’, we will ask for a vaccination, negative test , or recovery certificate in combination with proof of identity. If you are unable to provide and legitimize any of this evidence, we, unfortunately, have to decide that we cannot grant you access to visit the festival.

We are very much looking forward to our anniversary festival and are going to make it a great party for all rum and whisky lovers.